Начало За нас Конкордия фестивал Образователна дейност Медия Спонсори Линкове Контакт
Edition

Икана Арт Фондация е регистрирана на 29.06. 2017 година и от създаването си се занимава с активна международна дейност като съдейства за развитие на изкуствата, културата, общуването и връзките между различните културни идентичности и традиции в България, в Европа и в световен мащаб.С периодичното провеждане на Международния фестивал « Конкордиа Фестивал за Съвременна Музика и Изкуство» у нас и в чужбина, Фондацията създава условия за превръщането на културното наследство, съвременните изкуства, културните и творчески художествени форми в ефективни инструменти за интердисциплинарно и трансгранично общуване и обмен, за осъществяване на наднационална културна концепция за подкрепа и реализация на творческия и новаторски потенциал на индивиди, групи и общности и превръщането им във влиятелен геостратегически фактор в процесите на духовното и културно израстване в национален/европейски и световен мащаб.

Други цели на Фондацията са:
  • стимулирането и създаването на произведения на изкуството от творци, творчески общности, музикални, танцови и арт формации от България и на световно равнище.
  • организиране на семинари, курсове, срещи, дискусии, изложби, спектакли и др. в областта на музиката и другите изкуства;
  • създаване и подкрепа на иновативни образователни практики в сферата на културата и изкуствата, основани на глобалния достъп и използване на информационните, комуникационни и медийни ресурси в изграждането и представянето на нови арт концепции и формати.
  • организиране на конкурси за създаване и изпълнение на нови творби, както и за изпълнителско майсторство;
  • основаване на музикално-образователни центрове с цел професионално обучение на талантливи деца и младежи, както и популяризиране на музиката и изкуството сред деца, подрастващи и непрофесионалисти;
  • издирване и подпомагане на надарени деца – включително и сираци или от социално слаби семейства, които притежават изявен музикален или артистичен талант, както и популяризиране на музиката и другите изкуствата сред деца и възрастни от социално слаби семейства, рискови групи, хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, с оглед на терапевтичната роля на изкуството при работа на деца и възрастни хора с проблеми;
  • насърчаване и подкрепа на граждански инициативи, защитаващи достъпността на гражданите до музика, култура и изкуство;
  • cътрудничество с публични и частни структури с цел участие в национални и международни проекти и програми, насочени към подобряване на социалния статус на децата, младите хора, социално онеправданите, и обществото като цяло, както и повишаване чувствителността на обществото към грижа и опазване на човешките ресурси и културната идентичност като национално и световно богатство. Създаване на механизми – правни и практически за междукултурно активно общуване.
  • представяне на различни художествени и културни феномени от отделните страни чрез утвърждаване на отделните художествени и културни идентичности и съдействие за тяхното вписване в световния културно- информационнен и арт поток, възстановяване, съхраняване, опазване и популяризиране на паметници на културата;
  • подкрепа и развитие на културен и арт туризъм, както и на различни форми на трансгранично общуване в областта на изкуствата и културата.

Създател и aртистичен директор на фондацията е Ирина-Калина Гудева, мултидисциплинарна артистка, контрабасистка и писателка – www.ikana.info